Friday, August 23, 2019

Post Öykü 28

Issue 28 of Post Öykü, published in May but I only just found out, includes my short story "The Artficial Bees" as "Yapay Arılar", translated into Turkish by Selma Aksoy Türköz.
Randall bir ayağını yeşil liflerin üstüne indirdi. Organik madde, ağırlığının altında kaldı ama onu taşıyor gibi görünüyordu. Öbür ayağını da o garip otsu materyalin üstüne koymaya cesaret etti. Tam o anda Arşiv bir cevapla geri döndü.
“Bir çim,” dedi ona. “Operasyona devam et.” Randall çimin içinde ışığa doğru ilerledi ihtiyatla. Şüpheli bölgeye girerken sensörleri elektromanyetik dalgaların yüksek akımına uğradı. Karanlık endüstriyel arazideki yılların ardından ışık bir anlığına kör etti gözlerini. “Elli beş terahetrz,” dedi Arşiv. Randall gözlerindeki renkli noktaları yakıp söndürerek camın içindeki dünyayı hedef alıyordu...
Read the English version of "The Artifical Bees" on the Uncanny magazine website

No comments: